วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

การตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลัง และการดูแลรักษาความปลอดภัยของทรัพย์สิน ประจำปี พ.ศ.2566 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2566 เวลา 15.30 น.

      สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบหมายให้กลุ่มตรวจสอบภายในของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประกอบด้วย นายประสพ กันจู ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน, นางสาวจิดาภา เอี่ยมอุไร นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ และนางสาวอาณดา วรรณศรี พนักงานตรวจสอบภายใน ลงพื้นที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลัง และการดูแลรักษาความปลอดภัยของทรัพย์สิน ประจำปี พ.ศ.2566 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม ระหว่างวันที่ 22 - 26 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุม (ชั้น 3) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม

      โดยมีนายคงกระพัน เวฬุสาโรจน์ ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานสรุปปิดการตรวจสอบการปฏิบัติงานดังกล่าว พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ของกลุ่มอำนวยการ เข้าร่วมรับฟังข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะต่างๆ ในการตรจสอบครั้งนี้
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

การตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลัง และการดูแลรักษาความปลอดภัยของทรัพย์สิน ประจำปี พ.ศ.2566 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2566 เวลา 15.30 น.

       สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบหมายให้กลุ่มตรวจสอบภายในของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประกอบด้วย  นายประสพ กันจู ผู้อำนวยการกล...