วันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

หลักเกณฑ์/แนวปฏิบัติ/ระเบียบ หน่วยตรวจสอบภายใน

หลักเกณฑ์/แนวปฏิบัติ/ระเบียบ หน่วยตวจสอบภายใน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

การตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลัง และการดูแลรักษาความปลอดภัยของทรัพย์สิน ประจำปี พ.ศ.2566 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2566 เวลา 15.30 น.

       สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบหมายให้กลุ่มตรวจสอบภายในของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประกอบด้วย  นายประสพ กันจู ผู้อำนวยการกล...