วันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

การตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลัง และการดูแลรักษาความปลอดภัยของทรัพย์สิน ประจำปี พ.ศ.2566 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.30 น.

       สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบหมายให้กลุ่มตรวจสอบภายในของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประกอบด้วย นายประสพ กันจู ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน, นางสาวจิดาภา เอี่ยมอุไร นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ และนางสาวอาณดา วรรณศรี พนักงานตรวจสอบภายใน ลงพื้นที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลัง และการดูแลรักษาความปลอดภัยของทรัพย์สิน ประจำปี พ.ศ.2566 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม ระหว่างวันที่ 22 - 26 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุม (ชั้น 3) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม

      โดยมีนายคงกระพัน เวฬุสาโรจน์ ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดการตรวจสอบการปฏิบัติงานดังกล่าว พร้อมด้วยนางทองเจือ เอี่ยมธนานุรักษ์ รองศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม และเจ้าหน้าที่ของกลุ่มอำนวยการเข้าร่วมเพื่อรับการตรวจสอบในครั้งนี้ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

การตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลัง และการดูแลรักษาความปลอดภัยของทรัพย์สิน ประจำปี พ.ศ.2566 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2566 เวลา 15.30 น.

       สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบหมายให้กลุ่มตรวจสอบภายในของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประกอบด้วย  นายประสพ กันจู ผู้อำนวยการกล...